Warunki techniczne

 

Z początkiem ubiegłego roku – tj. 2014 – zaczęły obowiązywać zaktualizowane warunki techniczne dla budynków. Nowelizacja przepisów ma na celu stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania budynków na ciepło i zwiększanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Od 1 stycznia 2014 roku wniosek o pozwolenie na budowę oraz projekt domu muszą spełniać określone, nowe wymagania. 

warunki tech

Poniżej znajduje się cały tekst rozporządzenia. Główne zmiany zaszły:

  • w wentylacji budynku,
  • budynki muszą spełniać wymagania do dopuszczalnej wartości wskaźnika EP,
  • w minimalnej izolacyjność cieplna przegród zewn. budynku i przewodów,
  • w wymaganiach stawianych budynkom przebudowywanym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie