Kodeks budowlany

 

W wyniku ostatnich prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego projekt kodeksu budowlanego został poszerzony o "kwestie planistyczne". Sprawą dyskusyjną jest to, czy w kodeksie powinno się unormować zasady planowania przestrzennego na poziomie całego kraju - także ponadregionalnego. Argumentami za wprowadzeniem owych zmian są koszty wynikające z rozproszonej zabudowy, a także niskiej efektywności infrastruktury miejskiej plus szkody krajobrazowe.

Rozszerzenie kodeksu i nadanie formuły kodeksu planistyczno-budowlanego ma sprawić, że będzie on kompleksowy i będzie dotyczył małych inwestycji prywatnych, inwestycji mieszkaniowych, a także dużych inwestycji celu publicznego, transportowych, jak również decyzji dotyczących traktowania obszarów szczególnych (takich jak np. parki narodowe).

klauzla

Prawo handlowe